Kurser og arrangementer i 2017

Til medlemmerne af Distriktsforeningen af Menighedsråd i København!

Distriktsforeningens kurser i foråret 2017:

  • Kursus for nyvalgte kontaktpersoner den 30. januar 2017
  • Kursus for  formænd og næstformænd den 16. marts 2017
  • Introduktionskursus for valgte kasserere den 30. marts 2017
  • Kursus om den Digitale Arbejdsplads (DAP) den 16. maj 2017
  • Kursus om samarbejde i menighedsrådet den 13. juni 2017

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Margrethe Winther-Nielsen
Formand

——————————————————————————————————–

Foreningens facebook:  https://www.facebook.com/distriktsforeningen.koebenhavn

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bestyrelsens årsberetning 2015

Læs som PDF

Distriktsforeningerne og Landsforeningen

Landforeningen afholdt en workshop for distriktsforeningernes bestyrelser den 19. september 2015 med fokus på ændring af distriktsforeningernes vedtægter og synliggørelse af foreningernes aktiviteter over for menighedsrådenes på Landsforeningens hjemmeside. Det er Landsforeningens vision at solidariteten mellem menighedsrådene i folkekirken fastholdes og styrkes gennem en fortsat meget høj organisationsprocent. Det er samtidig målet, at Landsforening og Distriktsforeningerne fortsat skal være attraktive for medlemmerne, at medlemmernes interesser varetages på alle niveauer i folkekirken, og at der fortsat er relevante kursustilbud.

 

På Landsforeningens delegeretmøde 2015 blev der vedtaget nye vedtægter for Landsforeningen og vejledende vedtægter for distriktsforeningerne. Disse vedtagelser danner baggrund for nye ændringer af Distriktsforeningens vedtægter. Der er dog ikke behov for meget gennemgribende justeringer af foreningens vedtægter.

 

Læs mere her.

Posted in Uncategorized | Leave a comment